Satel alarm bezprzewodowy, Satel Micra, Abax

System alarmowy Satela - bezprzewodowy Abax, alarmy bezprzewodowe Satela Micry,

Niekiedy okazuje się, że z różnych powodów nie chcemy lub nie możemy zastosować alarmu przewodowego. Montaż systemu alarmowego w wykończonym domu byłoby uciążliwe, pracochłonne i co najważniejsze kosztowne. Z kolei w budynkach zabytkowych instalacja tradycyjna jest niemożliwa z powodu przepisów i obostrzeń, a konserwatorzy zabytków nie wyrażają zgody, na bądź co bądź zniszczenia spowodowane instalacją alarmową.

 

 

Chcąc zabezpieczyć utrudnione w prowadzeniu tradycyjnej instalacji obiektów, stworzony został system alarmowy bezprzewodowy. Nowoczesne systemy bezprzewodowe mogą zostać również wykorzystane jako rozbudowa istniejącego już systemu alarmowego lub potraktowane jako rozwiązanie tymczasowe, na przykład na czas budowy. Alarm bezprzewodowy Satel jest również idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia domku na działce, gdzie na jej terenie na okres zimowy odcinane jest zasilanie sieciowe.

W bezprzewodowym systemie alarmowym czujniki komunikują się z centralą drogą radiową. Ta dwukierunkowa komunikacja jest szyfrowana, a o każdej próbie jej zakłócenia informowany jest użytkownik systemu. Istnieje możliwość regulacji częstotliwości komunikacji pomiędzy urządzeniami, co pozwala na zminimalizowanie poboru energii. Dodatkowym zabezpieczeniem czujników jest zabezpieczenie antysabotażowe, reagujące na każdą próbę naruszenia czujnika.

Alarm bezprzewodowy Satel wyposażony jest w system autodiagnostyki, sprawdzający poziom sygnału lub poziom baterii litowych. O konieczności wymiany baterii system sygnalizuje zanim system przestanie działać.

 

 

Należy tutaj zadać kłam kilku kwestiom często zarzucanym tego rodzaju zabezpieczeniom.

 

 

1. Nowoczesny alarm bezprzewodowy nie wymaga częstej wymiany baterii. Baterie, z których korzystają dzisiejsze elementy systemu alarmowego, oparte są na trwałych ogniwach litowych posiadających żywotność około 2 lat.

2. Przeświadczenie o łatwości zakłóceń łączności radiowej wywodzą się ze starych rozwiązań opartych o jednokierunkową transmisje danych. Dzięki dzisiejszym rozwiązaniom dwukierunkowej transmisji danych, system kontroluje się sam. Czujnik wysyłający dane do centrali alarmowej, sprawdza poprawność dotarcia informacji, dzięki zwrotnej informacji. Możliwość zakłócenia tego sygnału jest zatem utrudniona, a o każdej próbie złamania tego zabezpieczenia informowany jest użytkownik.

 

 

3. Dzięki coraz większym zainteresowaniu alarmem bezprzewodowym, dzisiaj można stworzyć niemalże dowolny system alarmowy funkcjonalnością zbliżony do funkcji inteligentnego domu.

 

 

4. Koszt zakupu systemu bezprzewodowego jest wyższy niż koszt tradycyjnego systemu. Ta prawda jest tylko pozorna, ponieważ już koszt montażu jest znacznie niższy od tradycyjnego alarmu i tutaj nie występują elementy dodatkowe instalacji tj.: okablowanie.

Alarm bezprzewodowy Satel Abax

Rozwiązania bezprzewodowego alarmu Satel ABAX pozwalają na uniknięcie strat związanych z uszkodzeniami, czy remontem związanym z instalacją przewodowego systemu alarmowego. Ponadto czas instalacji bezprzewodowego alarmu jest znacznie krótszy.
Korzyści płynące z takiego rozwiązania można mnożyć:

 

 

1. Ochrona obwodowa poprzez zastosowanie czujników magnetycznych wszędzie tam, gdzie niemożliwym jest założenie okablowania (okna, drzwi). Już każda próba sforsowania tych barier zostaje zauważona. Ponadto system może być załączony podczas użytkowania chronionego obiektu.

 

2. System bezprzewodowy Satel Abax wyposażony został w mechanizm autodiagnostyki, dzięki któremu system informuje o stanie baterii, bada poziom sygnału oraz próbach zagłuszania systemu). Wszelkie informacje przekazywane są do centrali, a obsługa serwisowa pozwala na przegląd historii zdarzeń i dokonanie potrzebnych korekt.

3. Dzięki szyfrowanej, dwukierunkowej komunikacji system komunikuje się pomiędzy kolejnymi elementami systemu, a dzięki ograniczeniu wysyłanych informacji bezpośrednio wpływa na zużywanie baterii.

 

 

4. System alarmowy Satel Abax pozwala na dowolne identyfikowanie poszczególnych urządzeń co usprawnia zarządzaniem nawet kilkoma systemami jednocześnie.

 

 

Security Systems realizujemy zlecenia na terenie woj. Kujawsko Pomorskiego, w szczególności w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Solcu Kujawskim, etc.