Czujniki Alarmowe

Czujniki alarmowe to bardzo skuteczne i jednocześnie stosunkowo niedrogie rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Czujniki ruchu są nieodzownym elementem większości alarmów. Mowa, rzecz jasna, o prostych dźwiękowych alarmach. Te bardziej skomplikowane systemy zwykle oparte są na dodatkowych rozwiązaniach technologicznych, choć i tam pojawiają się detektory ruchu.

Czujniki ruchowe w ramach systemów alarmowych działają w oparciu o bardzo prostą zasadę wykrywania ruchu w podczerwieni. Można powiedzieć, że są to w swej istocie po prostu wykrywacze ruchu, które sprzężone z systemem wydawania dźwięku alarmu powodują, że drobny ruch, który został wykonany wykryty przez detektor w czasie kiedy alarm był uzbrojony włącza tenże system dźwiękowy.

Czujniki ruchu są najczęściej montowane tam, gdzie znajdują się najdogodniejsze (często tylko potencjalnie) wejścia do chronionego obiektu. Wejście należy tutaj rozumieć nie tylko jako drzwi, ale również okna. Stąd też tak częsta przy systemach alarmowych obecność licznych czujek w wielu strategicznych miejscach domu, który ma być poddany ochronie. Im więcej czujek, tym sprawniejsze działanie systemu alarmowego.

Rozbudowany i skomplikowany system alarmowy częstokroć wyposażany jest w takiedetektory ruchu, niemniej jednak nie są one wtedy zazwyczaj sprzężone z systemem sygnalizacji akustycznej w obiekcie. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie monitoring połączony grupą interwencyjną agencji ochrony, która to odpowiada za obsługę zdarzeń alarmowych. Włamywacz, który spowoduje załączenie się  alarmu nic tym fakcie nie wie (nie włącza się akustyka świadcząca o włączeniu się alarmu), co może sprawić, że wzrośnie prawdopodobieństwo ujęcia go przez patrol interwencyjny agencji ochrony wtedy, kiedy będzie dokonywał kradzieży, a więc na gorącym uczynku.

Czujniki stosowane w systemach przeciw włamaniowych:

1. Magnetyczne czujniki otwarcia okien i drzwi – KONTAKTRONY. Mają na celu wywołanie sygnału alarmowego w sytuacji przerwania obwodu. Ze względu na warunki techniczne, czy kwestie estetyczne można wybierać z gamy produktów od niewielkich rozmiarów montowanych bezpośrednio na ochranianym elemencie po czujniki w metalowej obudowie, odporne na wandalizm, czy warunki atmosferyczne.

 

 

2. Akustyczne czujniki stłuczenia szyby – czujniki stłuczeniowe (mikrofonowe). Ich zadaniem jest wykrywanie charakterystycznego dźwięku rozbijanej szyby. W celu zapobiegnięcia możliwości „oszukania” czujnika został on zaprojektowany w taki sposób, żeby analizować dwie częstotliwości, to powoduje, że jest ona odporna na źródła dźwięku mogących zakłócić jej pracę, lub uniknąć wywołania alarmu przez przypadkowe zbicie szklanki.

 

 

3. Czujniki wibracyjne. Wykrywają próbę siłowego przełamania zabezpieczeń mechanicznych. Czujki wibracyjne firmy SATEL wykorzystują piezoelektryczne sensory z cyfrową obróbką sygnału, dzięki czemu zapewniają dużą powtarzalność parametrów i odporność na typowe źródła fałszywych alarmów.

 

 

4. Aktywne bariery podczerwieni są to jedne z najbardziej zaawansowanych czujnikówobwodowych. Działają poprzez nieustanne przesyłanie wiązki podczerwieni pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem. Idealnie się sprawdzają przy dużym dystansie w dużych pomieszczeniach.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Czujnik (inne określenia: detektor) to ogólnie rzecz ujmując narzędzie będące najczęściej elementem składowym większego układu. Czujnik to urządzenie dostarczające informacji o pojawieniu się określonego bodźca, przekroczeniu pewnej wartości progowej lub o wartości rejestrowanej wielkości fizycznej. Głównym zadaniem czujki jest dostarczanie informacji do centrali alarmowej, która zinterpretuje zagrożenie, a następnie wywoła określoną reakcję innych urządzeń, czy wywołanie sygnału akustycznego, czy zawiadomienie innych osób, służb w celu podjęcia interwencji.

 

 

Ze względu na różnorodność zastosowań można wyróżnić kilka rodzajów, czujekdetektorów.

Czujniki przestrzennej ochrony wewnętrznej:

Najpowszechniejszymi urządzeniami w tej grupie są czujki ruchu. W celu wykrywania ruchu czujniki systemu alarmowego mogą wykorzystywać różne zjawiska fizyczne. Najczęściej wykorzystywanymi są pasywne czujniki podczerwieni oraz połączone z nimi mikrofalowe czujniki z wykorzystaniem zjawiska Dopplera (tzw. czujki dualne).

 

1. Pasywne czujki podczerwieni (PIR). Detektor w celu ochrony wykorzystuje emitowane ciepło obiektów. Emitowane promieniowane cieplne jest niedostrzegalne dla ludzkiego oka w temperaturze poniżej 500 st. Celsjusza, to promieniowanie nazywa się promieniowaniem podczerwonym. 

 

W ochranianym obiekcie, czy pomieszczeniu istotnym jest fakt wykrycia źródła ciepła, osoby, której w danym miejscu i momencie nie powinno być. W celu czujniki PIR wychwytują nagłe zmiany temperatury w swoim polu widzenia, wywołując alarm. Różnice pomiędzy poszczególnymi oferowanymi modelami dotyczą zastosowanego układu optycznego. 

 

Płaskie soczewki fresnela z tworzywa sztucznego zapewniają łatwą zmianę charakterystyki działania czujki poprzez ich wymianę. Układ ze zwierciadłem oferuje natomiast pełniejsze pokrycie przestrzeni chronionej obszarami detekcji.  

 

Czujniki Satel AMBER i rodzinie SatelAQUA doskonale sprawdzają się w podstawowych zastosowaniach, zaś rozbudowany algorytm wykorzystywany w Satel GRAPHITE i IVORY, zapewnia stabilną pracę nawet w trudniejszych warunkach.

Czujki zalania
Ten rodzaj czujnika ma na celu wczesne wykrycie i wszczęcie alarmu wynikającego z usterki instalacji hydraulicznej. Ten rodzaj detektorów w bardziej rozbudowanych systemach za pomocą elektrycznie sterowanego zaworu ma doprowadzić do awaryjnego odcięcia wody, co ma na celu zminimalizowanie strat materialnych.

Czujka dymu i ciepła
Czujniki te są jednymi z najpopularniej stosowanych. Dzięki optycznemu sensorowi dymu mają na celu wczesne wykrycie nawet minimalnej ilości dymu powstającego we wczesnej fazie pojawienia się pożaru.

2. Czujniki dualne. Te detektory są stosowane w pomieszczeniach, gdzie czujnik PIR, wyczulony na źródła ciepła, nie znajdzie swojego zastosowania (np. w pomieszczeniach, w których znajduje się kominek lub klimatyzator). Dzięki wykorzystywaniu dwóch rodzajów detekcjiczujniki stają się skuteczniejsze w działaniu i eliminują ilość wywoływanych potencjalnie fałszywych alarmów.

Czujki gazów
Jak sama nazwa wskazuje zadaniem tych czujników jest wczesne wykrycie i ostrzeżenie o wystąpieniu substancji nam zagrażającej. Oczywiście o potrzebie ich montażu decyduje klient, ale warto jest wspomnieć słów kilka na temat tego rodzaju zabezpieczenia. Istnieje kilka grup owych czujników w zależności od rodzaju substancji przed której wystąpieniem mają chronić. I, tak:

– czujnik tlenku węgla (czadu) uruchamia alarm w sytuacji niedostatecznego stężenia tlenu. Jest to szczególnie niebezpieczny gaz ponieważ jest silnie trujący i bezwonny.

– czujnik gazu ziemnego (metanu) w sytuacji korzystania i możliwości uszkodzenia instalacji dedykowanej temu rodzaju gazu.

– czujnik gazu LPG (propan-butanu) ostrzega przed zatruciem tym gazem stosowanym jako rodzaj ogrzewania domu, ale również jako alternatywne paliwo samochodowe,

 

– czujnik gazu usypiającego (chloroformu) w sytuacji wtargnięcia napastnika ma uchronić przed odurzeniem nas tym środkiem usypiającym.