Obsługa central alarmowych Satel

Manipulatory - obsługa alarmu domowego na co dzień

Każdy nawet najprostszy system alarmowy, musi być wyposażony w manipulator – możliwość sterowania systemem alarmowym przez użytkownika. Sterowanie takie może ograniczać się do załączania i wyłączania czuwania. Technologia i potrzeby użytkownika wymuszają na producentach urządzenia alarmowych pozwalające na większą funkcjonalność. Nowoczesne manipulatory stają się centrum dowodzenia, czasem bardzo rozbudowanych systemów. Ze względu na konieczność sprawnego i szybkiego korzystania i dotarcia do manipulatora należy podjąć dyskusji kilka ważnych kwestii.

 

 

Oczywistą i podstawową regułą montażu manipulatorów jest zasada, że powinien się on znajdować możliwie najbliżej drzwi wejściowych. Tę zasadę należy respektować ze względu na ustawiany czas zwłoki na uzbrojenie i rozbrojenie alarmu. Czas na załączenie i rozłączenie alarmu powinien być możliwie jak najkrótszy, żeby wywołany alarm w sytuacji włamania mógł zostać wszczęty jak najszybciej.  Należy jednak przemyśleć instalację dodatkowego manipulatora w przypadku załączania systemu na czas nocy. Nie chcielibyśmy chyba informować naszych sąsiadów o nadejściu naszej pory wypoczynku głośnym sygnałem z sygnalizatora zewnętrznego. Może się tak dziać w sytuacji kiedy na przykład sypialnie umieszczone mamy na piętrze, manipulator na parterze, a czas zwłoki 3 sekundy. Ta sama sytuacja miałaby miejsce z porą naszego porannego wstawania, gdy system został załączony na czas nocy. Wszystkie funkcje systemu mogą być dostępne niezależnie z obu manipulatorów.

Kolejnym aspektem jest korzystanie z systemu alarmowego przez dzieci.

Pojawia się tutaj wiele wątpliwości i wynikających z nich nierzadko problemów logistycznych bliskich. Wiadomym jest utajnienie kodu – hasła do naszego systemu. Stajemy też często przed trudną decyzją dotyczącą podania go naszemu dziecku, nie chodzi nam przecież o brak zaufania, ale o możliwość nawet nieświadomego podania go komuś, kto nie powinien posiadać takiej wiedzy. Producenci wyszli naprzeciw tym rozterkom oferując breloki zbliżeniowe. Nie oznacza to, że dziecko musi posiadać brelok przy kluczach do domu, co więcej byłoby to nierozsądne. Brelok może być umieszczony wewnątrz domu w umówionym z dzieckiem miejscu, ale na tyle dostępnym, że dziecko będzie w stanie zbliżyć brelok do manipulatora w czasie zwłoki systemu.