Kontrola dostępu, systemy kontroli dostępu Roger, Satel, Hikvision, Dahua.

System kontroli dostępu jako system bezpieczeństwa stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Zadaniem systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w danym obiekcie, osobom nieupoważnionym do stref chronionych. 

System kontroli dostępu jest alternatywnym rozwiązaniem od tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o klucze. Funkcjonalność jaką niesie ze sobą instalacja systemu kontroli dostępu wraz z dedykowanym oprogramowaniem mikroprocesorowych kontrolerów znacząco przewyższa nawet rozbudowane systemy typu „master key” (jeden klucz). 


Przy pomocy oprogramowania administrator systemu KD ma możliwość w bardzo prosty i przedewszystkim szybki sposób przydzielić osoby, które mają mieć dostęp do strefy chronionej, ustalać harmonogram przejść i przydzielać dostęp. Jest to jeden z powodów, dla których tak chętnie inwestorzy korzystają z ich możliwości. 

System kontroli dostępu można wykorzystać również jako system rejestracji czasu pracy pracowników.

Wbudowany w większości proponowanych przez nas systemów moduł pozwala odróżniać przejścia służbowe od pozasłużbowych oraz precyzyjnie rejestrując czas przebywania pracowników na terenie firmy. 

Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, stanowiącym uzupełnienie systemu kontroli dostępu, pozwala na wyfiltrowanie odpowiednich zdarzeń i przekazanie ich do systemu kadrowego, zajmującego się rozliczaniem czasu pracy pracowników. 


Dodatkowym sposobem wykorzystania wszechstronności systemu KD jest użycie go do weryfikacji obecności osób. Funkcje dołączonego do oprogramowania zarządzającego systemem, pozwalają na przedstawianie raportów obecności i wskazywanie miejsca przebywania określonych osób na terenie chronionym.

Podstawą do działania systemu kontroli dostępu jest identyfikacja użytkowników. Najczęściej przez nas stosowanym sposobem autoryzacji w systemie kontroli dostępu są karty zbliżeniowe, w systemie KD identyfikator użytkownika. 


Odrębnym sposobem identyfikacji użytkownika w systemie może być hasło wpisywane przy pomocy klawiatury czy też terminala dostępu eliminując konieczność fizycznego posiadania karty, breloka czy też identyfikatora. Tam, gdzie wymagany jest najwyższy stopień zabezpieczeń można zastosować obie powyższe metody równocześnie, czyli idetyfikacja użytkownika za pomocą karty bądź breloka jak i koniecznośc wprowadzenia kodu w terminalu. W tej konfiguracji, dostęp do strefy chronionej przyznawany jest tym użytkownikom, którzy legitymują się właściwym identyfikatorem zbliżeniowym oraz znają hasło dostępu.


Zastosowanie systemy kontroli dostępu w firmie pozwala precyzyjnie określić zasady dostępu do pomieszczeń pracownikom. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszamy ryzyko do niezbędnego minimum.

Systemy kontroli dostępu mogą podnieść poziom bezpieczeństwa w szkołach.

Poprzez ograniczenie dostępu z zewnątrz dla osób nieupoważnionych można ograniczyć m.in. coraz częściej pojawiający się w placówkach szkolnych problem handlu narkotykami. Uniemożliwienie uczniom opuszczania szkoły poza wyznaczonymi godzinami eliminuje natomiast kwestię nieusprawiedliwionych nieobecności.
Szpitale, urzędy, elektrownie, etc.

 

 

System elektronicznej kontroli dostępu umożliwia personelowi dostęp do różnych stref zgodnie z potrzebami organizacji, podczas gdy osoby postronne mogą swobodnie poruszać się jedynie w wyznaczonych obszarach.